PRIVACY STATEMENT
 
Met dit privacy statement willen we je laten weten welke gegevens Diveplace van jou verzamelt en met welk doel we dit doen. Het privacy statement is van toepassing op alle diensten die door Diveplace worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld onze promoties. Gegevens die je aan de Diveplace verstrekt zullen we vertrouwelijk de persoonsgegevens behandelen.
 
1. Voor welke doelen verzamelt de Diveplace gegevens?
 
a. Reserveringen en bestellingen Wanneer je een reservering of bestelling maakt, dan verwerken wij je gegevens om de reservering goed te kunnen afhandelen. Denk hierbij aan communicatie rondom je aankomst of je bezoek. Hierbij gebruiken we je persoonsgegevens die je opgeeft bij de reservering/bestelling. 
Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Diveplace die zich bezig houden met de door jouw bestelde diensten. Tevens houden we je hierover via diverse kanalen op de hoogte van de ontwikkelingen. Als je geen informatie meer wilt ontvangen dan kun je je eenvoudig uitschrijven via een link in onze e-mails. 
Wij verwerken hiervoor je aankoopgegevens, zoals het moment van de gekochte producten/diensten en de gegevens die je aan ons hebt opgegeven zoals je naam, geslacht, adres, geboortedatum e-mailadres.
 
b. Duikteam Wanneer je inschrijft voor ons duikteam houden we je hierover via diverse kanalen op de hoogte. Bij aankopen in het duikcentrum wordt daarna bijvoorbeeld de korting verrekend op je factuur. Tevens houden we je hierover via diverse kanalen op de hoogte van de ontwikkelingen. Als je geen informatie meer wilt ontvangen dan kun je je eenvoudig uitschrijven via een link in onze e-mails. 
Wij verwerken hiervoor je aankoopgegevens, zoals het moment van de gekochte producten/diensten en de gegevens die je aan ons hebt opgegeven zoals je naam, geslacht, adres, geboortedatum e-mailadres.
 
c. Acties en promoties Diveplace biedt regelmatig speciale acties aan waar je aan kunt deelnemen. 
In enkele gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit bijvoorbeeld een folder, advertentie of website in te vullen om mee te doen aan zo'n speciale actie. Wanneer je deelneemt aan een dergelijke actie, dan verwerkt de Diveplace de door jou opgegeven persoonsgegevens om je deelname te registreren en/of te bevestigen. Zo wordt bepaald of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. 

d. Vragen en klachten Wanneer je Diveplace een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per email, via sociale media of per post contact opneemt met Diveplace dan vragen wij je contactgegevens voor het afhandelen van je vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Diveplace die zich bezig houden met de afhandeling van je vraag of klacht.

e. Het bezoek aan Diveplace websites Je bezoek aan onze websites Diveplace.nl gaat NIET gepaard met “cookies”. 
Cookies worden ook gebruikt om op basis van jouw internet gedrag op de andere website die je via verschillende kanalen persoonlijke aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen sommige van onze social media functionaliteiten (zoals Facebook en Twitter) gebruik maken van cookies. Cookies worden niet gebruikt om je privégegevens van je computer te halen of wachtwoorden te achterhalen. 

f. Inloggegevens  Er is een plaats op de website waar je kunt inloggen. De gegevens die je hebt ingevoerd bij het aanmaken van een account gebruiken we om je beter van dienst te zijn en in de toekomst jouw voorkeuren te onthouden. 
 
2. Hoe lang bewaren wij je gegevens?  Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je je gegevens hebt verstrekt. Je kunt ons ook verzoeken je gegevens te verwijderen. 
  
3. Wie heeft toegang tot je gegevens? Diveplace kan je persoonsgegevens delen met partijen die nauwkeurig door Diveplac geselecteerd zijn ter uitvoering van haar diensten. Deze partijen worden bijvoorbeeld ingeschakeld om namens Diveplace diensten te verlenen of algemene data-analyse uit te voeren. Denk hierbij aan een partij die ons ondersteunt bij marketingdoeleinden en opleidingsstatistieken. Diveplace zal je persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.
 
4. Hoe zit het met de privacy van kinderen?  Als je jonger bent dan 18 jaar, moet je eerst toestemming krijgen van één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger. Wij vragen je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken als je nog geen toestemming hebt gekregen. 
 
Wijzigingen
De Diveplace privacy statement kan worden gewijzigd. We zullen alle wijzigingen van het privacy statement op deze pagina aangeven. We raden je aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van het geldende privacy statement op de hoogte bent.